23 Березня 2021 | 3963

Відійшов у вічність митрополит Хмельницький і Кам‘янець-Подільський ПЦУ Антоній

Сьогодні, 23 березня, стало відомо про смерть митрополита Хмельницького та Кам’янець-Подільського Православної Церкви України Антонія (Махоти).

Про це повідомив у Facebook міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

«Вічна Пам’ять, Владико! Ви були і будете справжнім Другом!», – написав міський голова.

Ін­форма­цію про смерть мит­ро­по­ли­та Хмель­ницької єпар­хії Пра­вос­лавної Цер­кви Ук­ра­їни Ан­то­нія підтвердив також ар­хі­єрей ПЦУ Євс­тра­тій Зо­ря.

«Сум­на звіс­тка прий­шла з Хмель­ницько­го. На 55-му ро­ці жит­тя сьогод­ні упо­ко­їв­ся мит­ро­по­лит Хмель­ницький і Кам’янець­-По­діль­ський Ан­то­ній (Ма­хо­та). Віч­на пам’ять вла­ди­ці, Царс­тво Не­бес­не і віч­ний спо­кій», — на­пи­сав у Facebook Євс­тра­тій Зо­ря.

Зазначимо, у вівторок, 23 березня, на 87-му році життя відійшов у вічність голова ради ветеранів Кам’янця-Подільського Леонтій Рогаль.

А 19 березня раптово помер колишній голова Кам’янець-Подільської райради Борис Бец.

Ан­то­ній (в ми­ру Ма­хо­та Вла­дис­лав Ва­сильович) на­ро­див­ся 8 лис­то­па­да 1966 ро­ку, Сла­ти­не Зо­ло­чівсь­ко­го району Хар­ківсь­кої об­ласті) — ар­хі­єрей Пра­вос­лавної цер­кви Ук­ра­їни (до 15 груд­ня 2018 ро­ку — Ук­ра­їнсь­кої Пра­вос­лавної Цер­кви Ки­ївсь­ко­го Пат­рі­ар­ха­ту), мит­ро­по­лит Хмель­ницький та Кам’янець­-По­діль­ський.

От­ри­мав ви­щу ос­ві­ту в Хар­ківсь­ко­му по­лі­тех­нічно­му ін­сти­ту­ті, по за­вер­шенню нав­чання був вис­вя­че­ний у свя­ще­ни­ка і роз­по­чав слу­жін­ня цер­кві. У 1995-му ро­ці пе­рей­шов до Ук­ра­їнсь­кої пра­вос­лавної цер­кви Ки­ївсь­ко­го пат­рі­ар­ха­ту.

Близь­ко ро­ку був єпис­ко­пом Сім­фе­ро­поль­ським і Кримсь­ким, піз­ні­ше його приз­на­чи­ли ке­ру­ючим Хмель­ницькою єпар­хі­єю. У 2012-му ро­ці вла­ди­ка Ан­то­ній був під­не­се­ний у сан мит­ро­по­ли­та.

Читайте Новини Кам'янця-Подільського в Telegram.

Поділитися з друзями:

реклама